In de media

In 2021 signaleerden we financiële problemen en bepleitten we bij het kabinet een ambitieuzere aanpak daarvan. En we lieten zien wat we zelf bereikten. Een overzicht: